nkinfoweb.org
 
 

คำชี้แจง
            ตามที่มีหลายโรงเรียนหลายหน่วยงานมีความประสงค์ที่จะให้ทางเราดูแลเว็บไซต์ให้เพื่อขีดข้อจำกัดในหลายเรื่องทางเรายินดีที่จะดูแลให้แต่
ทั้งนี้การ ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์นั้นจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ทางผู้พัฒนาสร้างงานนี้ขึ้นเพียงลำพังมิได้รับการสนับสนุนใด ๆ
จากหน่วยงาน หรือองกรค์ใด จึงมีความจำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายดังนี้
          1. ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ 2000 บาทต่อปี
          2. ค่าจดทะเบียนโดเมนแบ่งเป็น
                - .com .org .net .info  500 บาทต่อปี
                - .ac.th .go.th .or.th    1200 บาทต่อปี

เข้าสู่ระบบจัดการโดเมน

 
 
E-mail   *
รหัสผ่าน   *
ตรวจสอบ  54 + 3 =     *
 
   


ดาวน์โหลด

อัพเกรด

ใช้พื้นที่กับเรา